Storitve  

Družba ima 4 zaposlene, ki delujemo na tem področju že več kot 20 let. Vključeni smo v Združenje računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije in vpisani v Katalogu računovodskih servisov, ki je dosegljiv na spletnih straneh Združenja. Vodja servisa ima pridobljeno potrdilo s strani Gospodarske zbornice o strokovni usposobljenosti za vodenje servisa in sicer na podlagi opravljenega izpita.

Računovodsko dejavnost opravljamo za vse pravne osebe, ne glede na vrsto dejavnosti.
Sporazumevanje in izdelava dokumentov lahko poteka v slovenskem, hrvaškem, italijanskem ali angleškem jeziku.

Naša vizija je imeti zadovoljne stranke, ki bodo opravljale prvenstveno svoje delo, za katerega so registrirane, računovodske in davčne probleme pa bodo prepustile nam. Strategija razvoja je usmerjena k oblikovanju modernega računovodskega servisa, ki bo prijazen do svojih poslovnih partnerjev, kot tudi do zaposlenih.

Ker ste se odločili, da listate po spletnih straneh in iščete računovodski servis pomeni, da imate verjetno problem, ki ga želite rešiti.

Dovolite, da vam pomagamo!

  Kontakt  
 

 
   

MEGA RAM - računovodski in finančni inženiring, d.o.o., Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper, Telefon: 05/ 6305 350