Storitve  
MEGA RAM - računovodski in finančni inženiring, d.o.o.
Cesta Zore Perello Godina 2
6000 Koper

Telefon: 05/ 6305 350
Fax: 05/ 6305 355
Elektronski naslov: info@megaram.si

Mega ram d.o.o. je od 16.02.1996 vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Kopru pod številko 1/05061/00.

Osnovni podatki:
 

  • davčna številka družbe je 16981839
  • matična številka je 5928761
  • šifra dejavnosti je 74.120.
  • ID za DDV: SI5928761
  Kontakt  
   
   

MEGA RAM - računovodski in finančni inľeniring, d.o.o., Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper, Telefon: 05/ 6305 350