Storitve  

Knjigovodsko računovodske storitve
V našem servisu opravljamo knjigovodsko računovodske storitve kakovostno in hitro. Uporabljamo zanesljive računalniške programe, ter skrbimo za ustrezno ttehnološko podporo. Skrbimo za nenehno dodatno usposabljanje zaposlenih, ker je tto pomemben dejavnik uspešnega dela. Pri delu uporabljamo strokovno literaturo, ttako da so rešitve na knjigovodsko računovodskem področju vedno v skladu s smernicami.
Ker se zavedamo, da je čas dragocen, skušamo knjigovodske podatke zajemati čim bolj racionalno, lahko tudi z uporabo avtomatskega prenosa iz računalniških programov strank v naše računalniško okolje ali pa tako, da strankam omogočimo povezavo direktno z nami.
Te storitve se za vsako posamezno stranko izvajajo poglobljeno in individualno.

Finančni inľeniring

S finančnim inženiringom se ukvarjamo že vrsto let. S tem v zvezi vam lahko vodimo plačilni promet v elektronski obliki s katerokoli banko in skrbimo za redno dnevno ažurirano stanje vaših terjatev in obveznosti. To je nedvomno nujen pogoj za uspešno poslovanje in načrtovanje denarnih sredstev, ter ustreznih virov financiranja. Prav tako vam pomagamo pri urajanju kreditnih odnosov s poslovnimi bankami, leasing hišami ipd.

Davčno svetovanje
Davčno svetovanje je del vsakdanjega dela, saj je vpleteno v vse aktivnosti v okviru računovodstva, knjigovodstva in ostalih aktivnosti, ki jih izvaja naš servis.
Zavedamo se, da je pravilno davčno svetovanje zelo pomembno, da se izognete nepotrebnim zapletom pri poslovanju. Vsi zaposleni se sprotno izobražujemo in uporabljamo ustrezno strokovno literaturo s tega področja. Sodelujemo tudi s stalno zunanjo davčno svetovalko.

PREGLED BONITET VAŠIH POSLOVNIH PARTNERJEV
Na vašo željo vam dnevno lahko izdelamo hitri bonitetni pregled posameznih gospodarskih subjektov od katerih je ali bo v bodočnosti odvisno vaše poslovanje.

CELOVITO SPREMLJANJE POSLOVANJA
Za vas lahko prevzamemo celovito spremljanje poslovanja: od prevzema pošte, do elktronskega arhiviranja, skrbi za pravočasna plačila, izterjavo v povezavi z vsemi zgoraj navedenimi storitvami.
 

  Kontakt  
   
   

MEGA RAM - računovodski in finančni inľeniring, d.o.o., Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper, Telefon: 05/ 6305 350