Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Zaradi občutljive narave tega področja nam je pomembno, da uporabnikom zagotovimo vse informacije glede varovanja osebnih podatkov na naši spletni strani.

Politika zasebnosti velja za vse uporabnike spletne strani www.megaram.si (v nadaljevanju: spletna stran) s katero upravlja podjetje Cesta Zore Perello Godina 2 6000 Koper, Slovenija (v nadaljevanju: upravljalec).

Upravljalec se zavezuje k varovanju zasebnosti uporabnikov na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbe (EU) 2016/679.

 

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov v primeru izpolnitve kontaktnega obrazca.

Za potrebe izvajanja omenjenih aktivnosti upravljalec zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem strani.

Na podlagi soglasja uporabnika lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za namene priprave in pošiljanja prilagojenih ponudb ter obveščanje o ponudbah, ki uporabnika zanimajo.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in ga lahko uporabnik kadarkoli umakne. Podatki se hranijo do preklica privoljenja uporabnika oziroma do prejema zahteve za izbris podatkov.

 

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljalec spletne strani zbira osebne podatke z naslednjimi nameni:

 • Izboljšave kakovosti vsebine in uporabniške izkušnje
 • Identifikaciji regsitriranega uporabnika na strani pri izvajanju uporabniških aktivnosti (dodajanje vsebin)
 • Obveščanje o ponudbah, ki uporabnika zanimajo
 • Pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva
 • Trženjske raziskave, z namenom optimiziranja ponudbe in stroškov

 

Shranjevanje osebnih podatkov

Upravljalec hrani in ustrezno varuje osebne podatke v elektronski obliki na sedežu podjetja. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se hranijo še največ 5 let po izpolnitvi vseh obveznostih.

Zaradi izpolnjevanja zahtev davčne zakonodaje v Sloveniji, se računi hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša.

 

Varovanje zasebnosti

Upravljalec zagotavlja varovanje zasebnosti po vseh veljavno predpisanih zakonih.

Sledimo tehnološkim trendom na področju varovanja podatkov in gradimo organizacijsko podporo za učinkovito zaščito le teh.

 

Posredovanje osebnih podatkov

Upravljalec nekatere vaše podatke, skladno z namenom obdelave, posreduje tretjim osebam:

 • Google analytics – Orodje za analitiko, ki nam omogoča sledenje uporabnikov na spletni strani. Aplikacija ne pobira osebnih podatkov, s katerimi bi lahko identficirali uporabnika, ampak samo podatke, ki se uporabljajo v agregatnih analitičnih raziskavah kot so ogledi strani, čas uporabnika na strani, pot uporabnika na strani in število konverzij.

Piškotki so nujno potrebni za delovanje zgoraj omenjenih aplikacij. S soglasjem o uporabi piškotkov za statistiko in oglaševanje se uporabnik strinja z izvajanjem teh aplikacij. Uporabnik ima možnost, da se kadarkoli po soglasju, odreče sledenju. Več o piškotkih na spletni strani in upravljanju z njimi si lahko preberete tukaj.

 

Pravice uporabnika

Uporabnik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:

 • Pravica do informiranja in dostopa do podatkov
 • Pravica do privolitve in odvzema privolitve
 • Pravica do popravka
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do prenosljivosti
 • Pravica do omejitve
 • Pravica do ugovora in vložitve pritožbe
 • Pravica do obveščenosti v primeru vdora v osebne podatke

Uporabnik lahko zahteva uveljavitev naslednjih pravic s poslanim zahtevkom na elektronski naslov upravljalca sonja.grgic@megaram.si. Upravljalec se zaveže, da bo uporabniku odgovoril v čimkrajšem času ali najkasneje v roku 15 dneh od prejema zahtevka.

 

Pravica do informiranja in dostopa do podatkov

Uporabnik ima pravico biti seznanjen katere osebne podatke in beleženje aktivnosti zbira upravljalec tega spletnega mesta.

Upravljalec mora uporabniku zagotoviti vpogled v vse osebne podatke, ki jih je zbral v njegovem primeru.

Uporabnik lahko od upravljalca zahteva, da mu v elektronski obliki pošlje zbrane osebne podatke o njem.

 

Pravica do popravka

Uporabnik lahko uveljavlja pravico do popravka osebnih podatkov v primeru, ko njegovi osebni podatki niso popolni ali točni.

 

Pravica do izbrisa

Uporabnik ima pravico zahtevati, da upravljalec izbriše osebne podatke v povezavi z njim.

 

Pravica do prenosljivosti

Uporabniku omogoča, da pridobi svoje osebne podatke, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani obliki, in mu hkrati omogoča, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.

 

Pravica do ugovora in vložitve pritožbe

Uporabnik ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Upravljalec neha z uporabo osebnih podatkov, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika.

Pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko uporabnik pošlje na naslov sonja.grgic@megaram.si.

Kadar uporabnik meni, da so bile kršene njegove pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, ima pravico tudi do učinkovitega pravnega sredstva in vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

 

Pravica do obveščenosti v primeru vdora v osebne podatke

Upravljalec je v primeru vdora v osebne podatke dolžan obvestiti oškodovane uporabnike.

 

Spreminjanje politike zasebnosti

Upravljalec se zaveže, da bo obveščal uporabnike o spremembah politike zasebnosti na spletni strani.